Trichoptera - Caddisflies

Neki kažu da su caddisflies čak i važniji od mayflies, i oni su vjerojatno u pravu. Ribolovni svijet se pomirio sa ovom konstatacijom. Caddis imitacije su u neposrednoj blizini njihovih zbivanja slične, a kako vrijeme odmiče dobivaju ogrtače od krzna.

Apataniidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Apataniidae
Caddisfly – Rani Smoki Ving Sedges
(Early Smoky Wing Sedges)

Detaljnije ...

Arctopsychidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Arctopsichidae
Caddisfly rod Artopsyche – Velika Siva,
Spot Sedges (Great Gray Spotted Sedges)

Detaljnije ...

Brachycentridae

Porodica: Trichoptera
Familija: Brachycentridae
Caddisfly:
Apple Caddis i Grannoms

Detaljnije ...

Glossosomatidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Glossosomatidae
Caddisfly – Mali crni
(Little Black Caddisfly)

Detaljnije ...

Goeridae

Porodica: Trichoptera
Familija: Goeridae
Caddisfly rod Goera – Mala Crna Sedges
(Little Gray Sedges)

Detaljnije ...

Helicopsychidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Helicopsychidae
Caddisfly vrsta Helicopsiche Borealis
prošarana Petar (Speckled Peter)

Detaljnije ...

Hydropsychidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Hydropsychidae
Caddisfly – (Spotted Sedges, Little Sister
Sedges, Glossy Wing Sedges)

Detaljnije ...

Hydroptilidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Hydroptilidae
Caddisfly – Mikro Caddisfly
(Microcaddisflies)

Detaljnije ...

Lepidostomatidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Lepidostomatidae
Caddisfly – Mala Braun-Zelena Sedges
(Little Brown-Green Sedges)

Detaljnije ...

Leptoceridae

Porodica: Trichoptera
Familija: Leptoceridae
Caddisfly
 

Detaljnije ...

Limnephilidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Limnephilidae
Caddisfly – Sjeverna Caddisflies
(Northern Caddisflies)

Detaljnije ...

Molannidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Molannidae
Rod Molanna - Siva kockasta Sedges
(Gray Checkered Sedges)

Detaljnije ...

Odontoceridae

Porodica: Trichoptera
Familija: Odontoceridae
Rod Psilotreta – Tamno Plava Sedges
(Dark Blue Sedges)

Detaljnije ...

Philopotamidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Philopotamidae
Caddisfly
 

Detaljnije ...

Phryganeidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Phryganeidae
Caddisfly
 

Detaljnije ...

Polycentropodidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Polycentropodidae
Caddisfly
 

Detaljnije ...

Psychomyiidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Psychomyiidae
Caddisfly
 

Detaljnije ...

Rhyacophilidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Rhyacophilidae
rod Rhiacophila Zelena Sedges
(Green Sedges)

Detaljnije ...

Uenoidae

Porodica: Trichoptera
Familija: Uenoidae
rod Neophylax – Jesen prošarana Sedges
(Autumn Mottled Sedges)

Detaljnije ...