Ephemeroptera - Mayflies

Ephemeroptera (Mayflies) odnosno porodica majskih mušica, je porodica koja se dijeli na familije istih, odnosno familije majskih mušica, a svaka familija ima svoje rodove, odnosno jedinke od kojih svaka za sebe ima određene vrste, a one sve skupa imaju svoje karakteristike koje se ogledaju u slijedećem: oblik, veličina, boja, ponašanje, životni vijek, ostalo.

Amelitidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Amelitidae
Vodeni cvijet: Braun sivo smeđ
(Brown Duns)

Detaljnije ...

Baetidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Baetidae
Vodeni cvijet: Plavo-Krilati maslinast
(Blue-Winged Olives)

Detaljnije ...

Baetiscidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Baetiscidae
Vodeni cvijet: Armirani, Oklopni
(Armored Mayflies)

Detaljnije ...

Caenidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Caenidae
Vodeni cvijet: Grdobina, Prokletstvo
(Angler’s Curses)

Detaljnije ...

Ephemerellidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Ephemerellidae
Vodeni cvijet:
(Hendricksons, Sulphurs, PMDs, BVOs)

Detaljnije ...

Ephemeridae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Ephemeridae
Vodeni cvijet: Hexes i veliki Drakes
(Hexes and Big Drakes)

Detaljnije ...

Heptageniidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Heptageniidae
Vodeni cvijet:
(March Browns, Cahills, Quill Gordons)

Detaljnije ...

Isonichiidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Isonichiidae
Vodeni cvijet: Slate Drakes
(Škriljac Drakes)

Detaljnije ...

Leptohyphidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Leptohyphidae
Vodeni cvijet:
Tricos

Detaljnije ...

Leptophlebiidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Leptophlebiidae
Vodeni cvijet:
 

Detaljnije ...

Metretopodidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Metretopodidae
Vodeni cvijet: pseudo-Siva Drakes
(Pseudo-Gray Drakes)

Detaljnije ...

Neoephemeridae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Neoephemeridae
Vodeni cvijet:
 

Detaljnije ...

Polymitarcyidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Polymitarcyidae
Vodeni cvijet: Bijela mušica
(White Flies)

Detaljnije ...

Potamanthidae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Potamanthidae
Vodeni cvijet: Zlatni Drakes
(Golden Drakes)

Detaljnije ...

Siphlonuridae

Porodica: Ephemeroptera
Familija: Siphlonuridae
Vodeni cvijet: Siva Drakes
(Gray Drakes)

Detaljnije ...