Entomologija - Ephemeroptera

Ephemeroptera (Mayflies)


Ephemeroptera (Mayflies), odnosno porodica majskih mušica, je porodica koja se dijeli na familije istih, odnosno familije majskih mušica, a svaka familija ima svoje rodove, odnosno jedinke od kojih svaka za sebe ima određene vrste, a one sve skupa imaju svoje karakteristike koje se ogledaju u sljedećem: oblik, veličina, boja, ponašanje, životni vijek, ostalo.

Majske mušice su možda najvažnije u ishrani salmonidnih vrsta riba, pored ostalih porodica mušica, znatno dominiraju, kako u prirodnoj ishrani salmonida, tako i u njihovoj izradi imitacija vezača cijeloga svijeta. U svakoj fazi svoga života su krhke i lijepe, a najljepši izgled imaju kada sazriju. Životni vijek odraslih je kratak, obično se u jednom danu i pare i umiru. Majske mušice su uveliko prepoznatljive svima koji se bave kako njihovim izučavanjem, tako mnogim ribolovcima, kao i svima onima koji se druže sa prirodom.

Njihovo ponašanje i ciklus izlijeganja je dakako različit, ali smisao je da se kao i sve u prirodi odvija u jednom kružnom, odnosno ponavljajućem ponašanju kroz faze, od jajašca do zrele jedinke. Ovdje je kao sljedeće bitno naglasiti ”spinner ponašanje”.

Kada završe sa parenjem muške jedinke najčešće padaju u vodu mrtvi i kao takvi se nazivaju ”Spent” ili se dovedu u poziciju, kao i mnogi vodeni insekti da potroše ili oštete svoja krila nakon parenja. Njihova krila najčešće leže ravno na vodi. Ovi događaji su veoma koordinirano često najbolje šanse ribolovca da vidi dobru i učestalu aktivnost kod salmonida, ponajviše pastrmke. Mayflies ženke se nakon parenja suočavaju sa extra dužnostima, odnosno polaganjem jaja. Kao i muški mayflies, tako i mnoge ženke padaju u vodu, rijeđe kao ”spent” mrtve, a u slučaju da su pale u vodu zbog istrošenosti ili oštećenja krila, polažu jaja u toku kontakta sa vodom i nakon toga umiru. Neke ženke se spuštaju na vodu, polože nekoliko jaja i ponovno uzlijeću, a neke lete nisko iznad vode i vrhom saviju abdomen ispod površine samo za trenutak da se oslobode jaja. Druge vrste ispuštaju svoja jajašca visoko iz vazduha, a veoma je često da ženke iz roda ”Baetis” traže pogodno zemljišno tlo neposredno uz vodu i uredno polažu jaja u lijepo izabrane redove, kao i vlažne stijene, kamenje i trupce, odnosno rastinje odmah uz vodu. Polaganje jajašca zavisi od roda i familije svake zrele jedinke. Kao i većina stvari u prirodi, majske mušice Spinneri nisu tako predvidivi kao što bi možda željeli. Ponekad se okupe kao oblaci, hiljadama Spinnera preko vode u večernjim satima, i nakon toga lete nazad u šumu tako brzo kao što su došli, da se, ama baš ništa ne desi od procesa njihove reprodukcije, ili možda da se obavi parenje u manjim razmjerama i da gledajući na površini vode ne vidimo niti jednog spenta. Pad Spinnera se može desiti u bilo koje doba dana, u zavisnosti od vrste, ali mrak je daleko najčešće vrijeme. Ovi događaji su obično mnogo više koncentrisani nego ”Dun” pojave iste vrste, što znači da će mnoge vrste koje su nevažne, kao Dun zbog sporadične pojave postati veoma važne kao Spinner. Neki Spinneri padaju i traju, u svim vrstama vode, ali većina vrsta izabira tekuću vodu, valo ve, slapove. Ribolovci koji na vodama love oponašajući spinnere, mogu mnogo naučiti, pažljivim promatranjem ponašanja kao i plutanja na vodi ovih predivnih mnogobrojnih mušica. Njihova silueta i držanje ne odgovara uvijek obliku “tradicionalnih” Spinner imitacija, oni se, najčešće oponašaju imitacijama uzoraka u slobodnom letu, oštećenih i mrtvih Spinnera.

Ovdje je bitno naglasiti četiri kategorije ponašanja nimfi majskih mušica: plivači, plivajuće – swimers; priljepljive, koje se dobro drže – clinging; puzeće, pretraživaći – crawling; žive pod zemljom – burroving.

Plivajuće – Swimers one su kao neki moderniji plivači, mogu se kretati poput malih metaka, brže nego riba. Istih su veličina i plivaju uzvodno protiv jake struje bez problema. Neke koje nastanjuju sporije vode koristite svoju brzinu za kretanje između lišća i korijenja koje koriste kao krevete na kojima obično žive i obitavaju.

Priljepljive – Clingers porodice Heptageniidae su obično ravne nimfe sa jakim nogama i kandžama za držanje na stijenama u veoma brzoj vodi. Neki su evoluirali dalje sa adaptacijom za vezivanje, na primjer, rod Rhithrogena ima usisne šolje-poput škrga. Postoji velika varijacija među priljepljivim-clingers nimfi, neke vrste su prilagođene sporoj vodi.

Puzeće – Cravlers dolaze u najrazličitijim oblicima, one su sveobuhvatne, pojavljuju se kao “prosječne” iz porodica koje se ne izdvajaju niti na plivanje, niti na vezivanje. One od Ephemerella roda su tipični puzači. Postoje mali puzači kao Tricorithodes, a tu su puzači i kao Baetisca. Puzači u Leptophlebiidae su veoma dobri u plivanju, a oni u Drunella su prilično dobri u vezivanju, priljepljivanju.

Karakteristicno za nimfe koje žive pod zemljom, pod dnom – burrowers od Ephemeridae (i manje važni Polymitarcyidae) su blijeda noćna bića koja koriste kljove da u dnu izgrade oblik slova U, gdje žive većinu vremena. Imaju duga žuta tijela i pernato sive škrge. Njihove imitacije su neke od ribolovnih favorita, pogotovo Hexagenia limbata mušice, Green Drakes, prolazna pojava Ephemera guttulata.

Entomolozi imaju sličan sistem, ali čak i njihove linije između kategorija su tanke. Neke nimfe koje žive pod zemljom – burrovers plivaju jako dobro, a neki pretraživači, puzeće nimfe – Crawling su dobro priljepljive, drže dobro, a neke porodice, kao i Potamanthidae, premošćavaju granice između kategorija.

Nazivi porodica, familija, rodova i vrsta mušica su na latinskom jeziku i pravila za čitanja istih su slijedeća:

ae=e     ph=f     th=t

kada je slovo c ispred samoglasnika tada se čita kao ‘c’

kada je slovo c ispred suglasnika tada se čita kao ‘k’

U daljem tekstu ćemo ribolovcima više važne mušice obilježavati skraćenicom (vv), a ribolovcima manje važne mušice ćemo obilježiti skraćenicom (mv).

Rod: Ameletus
Vrsta u rodu: Ameletus

(vv) Ameletus lineatus, Ameletus ludens, Ameletus sparsatus, Ameletus validus, Ameletus velox.

(mv) Ameletus amador, Ameletus andersoni, Ameletus bellulus, Ameletus browni, Ameletus celer, Ameletus cooki, Ameletus cryptostimulus, Ameletus dissitus, Ameletus doddsianus, Ameletus edmundsi, Ameletus exquisitus, Ameletus falsus, Ameletus imbellis, Ameletus inopinatus, Ameletus majusculus, Ameletus minimus, Ameletus oregonensis, Ameletus pritchardi, Ameletus quadratus, Ameletus shepherdi, Ameletus similior, Ameletus subnotatus, Ameletus suffusus, Ameletus tarteri, Ameletus tertius, Ameletus tolae, Ameletus vancouverensis, Ameletus vernalis, Ameletus walleyi.

Rod:

(vv) Acentrella, Acerpenna, Apobaetis, Baetis, Callibaetis, Centroptilum, Cloeon, Diphetor, Heterocloeon, Plauditus, Procloeon, Pseudocloeon.

(mv) Americabaetis, Baetodes, Baetopus, Barbaetis, Camelobaetidius, Cloeodes, Fallceon, Moribaetis, Paracloeodes, Pseudocentroptiloides, Varipes.

Rod: (vv) Baetisca

Vrsta u rodu Baetisca: (vv) Baetisca laurentina, Baetisca obesa.

Rod:

(vv) Brachycercus, Caenis.

(mv) Amercaenis, Cercobrachys.

Vrsta u rodu Brachycercus:

(vv) Brachycercus lacustris, Brachycercus nitidus, Brachycercus prudens

(mv) Brachycercus articus, Brachycercus berneri, Brachycercus edmundsi, Brachycercus flavus, Brachycercus harrisella, Brachycercus maculatus, Brachycercus nasutus, Brachycercus tuberculatus.